zondag 14 september 2014

bidden voor de overheid

in de week van prinsjesdag
schreef ik op sestra.nl een binnenkamer
over bidden voor de overheid.

hier alvast een stukje:

Ik bid nooit om meer zetels bij verkiezingen, of om extra schouderklopjes. Op dit moment ben ik veel bezig met het onderwerp prostitutie en mensenhandel. Dat is zo’n evident kwaad, dat ik niet het gevoel heb God voor mijn karretje te spannen, als ik Hem vraag ons te helpen bij deze strijd. Ik weet dat Hij het gruwelijk vindt dat levens kapot gaan door onderdrukking en uitbuiting. (Gert-Jan Segers, Tweede Kamer lid)


‘1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.’
1 Timoteüs 2,1-4


In deze week van Prinsjesdag, denk ik met jullie na over de vraag: wat zouden we kunnen bidden, als we nadenken over ons land, onze regering, de plannen voor het komend jaar?
In de Bijbel vind je veel aanwijzingen die over de regering van een land gaan. Nogal logisch: het hele Oude Testament gaat over hét land, het beloofde land. God ziet het helemaal voor zich: zijn geliefde volk in dat prachtige land. God tekent het voor ze uit, hoe het zal zijn, wil het goed gaan. Je leest daarover in Deuteronomium bijvoorbeeld. Ik vind het bijzonder om te lezen hoe het heil van God praktisch wordt in deze geboden.

lees hier verder 

zaterdag 6 september 2014

weekend wensen 25


vorig weekend al lag de eerste Jente op de mat
waar ik echt zelf aan had meegwerkt

over dromen & idealen

maar dat onderwerp was al eerder vastgesteld ;-)

toch paste het onderwerp wonderwel

in het hoofdredactioneel schreef ik:

Toch denk ik dat het geweldig is dat God ons een binnenruimte heeft gegeven, een ziel waarin we kunnen dromen. God geeft ons meer dan alleen het leven zelf, waarin zoveel gebeurt en zoveel mensen een beroep op ons doen. We hebben ook onze binnenkant gekregen. Daar is wat afstand, kunnen we alles nog eens overdenken. En daar koesteren we onze dromen en idealen. Die ruimte is iets om zuinig op te zijn. Het is heerlijk om dromen te hebben en het is goed om te leven vanuit idealen. Daarom schrijven we deze maand een hele Jente vol met dromen & idealen, en verhalen van mensen die daar vanuit proberen te leven. 


en dat wens ik je dit weekend toe: dromen

dat je gelegenheid hebt voor de binnenkant van je leven
voor je dromen & verlangens 
dat je die niet meteen wegwuift
maar koestert en bewaart
zoals Maria de goede woorden in haar hart bewaarde... 

* * * 


om te bestellen: binnenkort is de Bijbel in Gewone Taal er! mooi om te lezen met je kinderen
om te versturen: te leuk toch? 
om te bakken met je groenterestjes: eiermuffins
om te tekenen: 30 dagen uitdaging met je kinderen
om te versturen: een papieren post-knuffel :-)
om te kopen: vind je deze posters ook niet geweldig? vooral die van die rommel spreekt me aan ;-)
en nog een keer een psalm om naar te luisteren
deze keer een oude vertolking, van mendelsohn
"so schreit meine Seele, Gott, zu Dir"

maandag 1 september 2014

juf bedankt!?

en vandaag... zijn echt álle kinderen weer op school! 

voor moeders & vaders ligt de school al even achter ons

maar... je hebt er vast nog herinneringen aan!

ik wel: 
- aan juf bos, de handwerkjuf, waar alleen de meisjes heen moesten om te leren breien en borduren
- aan meester van der veen, die ik in klas 4 én in groep 7 had
- aan meester van diggele, die zo prachtig kon vertellen
- aan het 'petuum' (later bleek: bituum ;-) waar de jongens en meisje om beurten mochten voetballen
- aan de lange gang met al die kapstokjes 
- aan mijn eerste spreekbeurt over de ooievaar, toen ik het boek met alle plaatjes was vergeten en het dus een week verplaatst moest worden
- aan de musical over de Soete Suikerbol waar eigenlijk bijna geen leuke rollen bleken te zijn

en... aan zoveel andere momenten

heb jij dat ook? 

in de Jente van oktober willen we graag een herinneringspagina maken
en niet zomaar eentje
maar een 'dank je wel' pagina!

want er zijn vast juffen of meesters die een speciaal plekje in je hart hebben!
die je graag nog eens zou willen bedanken

probeer dat eens in één zin te omschrijven
(vooruit, twee zinnen mag ook ;-)

en mail dat ons!
dan hopen we dat we een mooie bedankt-pagina kunnen maken!

en... je hebt er vast ook nog een toffe schoolfoto bij

mail naar jburger[at]jongbloed.com 

en geef het door!