zondag 14 september 2014

bidden voor de overheid

in de week van prinsjesdag
schreef ik op sestra.nl een binnenkamer
over bidden voor de overheid.

hier alvast een stukje:

Ik bid nooit om meer zetels bij verkiezingen, of om extra schouderklopjes. Op dit moment ben ik veel bezig met het onderwerp prostitutie en mensenhandel. Dat is zo’n evident kwaad, dat ik niet het gevoel heb God voor mijn karretje te spannen, als ik Hem vraag ons te helpen bij deze strijd. Ik weet dat Hij het gruwelijk vindt dat levens kapot gaan door onderdrukking en uitbuiting. (Gert-Jan Segers, Tweede Kamer lid)


‘1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.’
1 Timoteüs 2,1-4


In deze week van Prinsjesdag, denk ik met jullie na over de vraag: wat zouden we kunnen bidden, als we nadenken over ons land, onze regering, de plannen voor het komend jaar?
In de Bijbel vind je veel aanwijzingen die over de regering van een land gaan. Nogal logisch: het hele Oude Testament gaat over hét land, het beloofde land. God ziet het helemaal voor zich: zijn geliefde volk in dat prachtige land. God tekent het voor ze uit, hoe het zal zijn, wil het goed gaan. Je leest daarover in Deuteronomium bijvoorbeeld. Ik vind het bijzonder om te lezen hoe het heil van God praktisch wordt in deze geboden.

lees hier verder 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten