maandag 31 mei 2010

roeping - interview deel 2

Je hoogste roeping… - deel 2

Leslie Leyland Fields, moeder van zes kinderen heeft in 2008 een boek over ouderschap geschreven: Parenting Is Your Highest Calling: And Eight Other Myths That Trap Us in Worry and Guilt (WaterBrook, 2008). Ik heb het voor moederdag gekregen; mijn lief heeft het op deze site besteld, want daar betaal je geen verzendkosten.

In 2009 rond moederdag heeft Ann Voskamp voor haar blog Leslie een aantal vragen voorgelegd. Ik heb haar gevraagd om die te mogen vertalen voor op deze weblog, zodat jullie er van mee kunnen genieten. Dat was prima!

Leslie, in “Parenting is Your Highest Calling” beschrijf je negen mythes die voor ouders een val van zorgen en schuldgevoel kunnen opzetten. Waar komen deze mythes vandaan?

Overal! Ze komen uit ons eigen hart, ons hart dat op zichzelf gericht is. Weet je, ik geloofde al deze mythes – echt allemaal.
Ze komen meestal uit onze cultuur. En de meeste van deze mythen zijn buiten de kerk net zo bepalend als binnen de kerk.
Ze komen ook vanuit de kerk zelf. Als er te uitsluitend naar bepaalde teksten wordt gekeken en de rest van de bijbel buiten schot blijft. Het Oude Testament is bijvoorbeeld vol familieverhalen, er wordt verhaald over gebeurtenissen binnen families die ons als ouders zoveel te zeggen hebben! En natuurlijk is het OT ook het verhaal van Gods eigen ouderschap, voor zijn kinderen Israël, die Hij zijn ‘eerstgeboren zoon’ noemt. Er staat zoveel in waar we te weinig op letten… Ik denk dat het tijd wordt dat we dat gaan doen!

Ik vond het opvallend hoe je over de emoties van het ouderschap schreef en over hoe ingewikkeld liefde is.

“Misschien voelen we ons wel boos – zoals God zich boos voelt. We kunnen ons gekwetst voelen – net als God. We kunnen afkeer ervaren – net als God. Liefde laat het niet alleen toe dat we dit voelen; liefde heeft deze gevoelens nodig.”

Meestal bedenken wij niet dat liefde dit soort gevoelens met zich meebrengt, frustatie, pijn en afkeer. Hoe kan deze beschrijving van liefde dan toch bijbels zijn?

Vaak zien we onze emoties als bewijs van onze menselijke zwakheid. We wijzen onszelf op kalme en vredige vrouwen die nooit boos worden als voorbeelden van goede moeders. Maar God heeft emoties geschapen. Wij zijn naar zijn beeld geschapen – compleet met emoties!
We moeten er dus mee stoppen onze gevoelens altijd negatief te waarderen. In het Oude Testament geeft God uiting aan zeer veel verschillende gevoelens naar Israël toe, zijn “eerstgeboren zoon”. Als je deze teksten leest en herleest, denk ik dat we dat allemaal zullen herkennen. Natuurlijk heb ik deze gevoelens ook allemaal gehad bij mijn eigen kinderen: teleurstelling, pijn, boosheid, frustratie, verdriet. Deze gevoelens laten ons iets zien van Gods diepe liefde, en ook van die van onszelf.
Als wij van onze kinderen houden, verlangen we het beste voor ze. Als ze elkaar pijn doen, als ze ongehoorzaam zijn, dan reageren we daar emotioneel op – omdat we zoveel om ze geven. Ik weet hoe deze minder gewenste emoties voelen – we voelen ons enorm schuldig en we zijn bang dat we niet genoeg van onze kinderen houden. De vraag die we onszelf moeten stellen is echter niet “Voel ik liefde voor mijn kind?” maar “Heb ik een liefdevolle houding ten opzichte van mijn kind?”

In dit boek geef je ons hoop, tastbaar en bemoedigend.

“In mijn eigen zwakheid, wil ik voor mijn kinderen uitstralen wat voor mij het meest waardevol is in het leven: we kunnen niets zonder onze geweldige en genadige Redder.“

Als je het als ouder moeilijk hebt; je probeert het elke dag weer en zo vaak gaat het mis – hoe kun je dan deze waarheid, dat we onze Redder zo wanhopig hard nodig hebben, duidelijk en praktisch aan je kinderen duidelijk maken?

Ik denk dat we moeten ophouden te doen alsof we perfect zijn, of dat we proberen perfect te zijn. We moeten dat zeker niet voor onze kinderen ophouden. Dan laten we namelijk echt te weinig ruimte over voor God.
Ik zou het liefst zien dat mijn kinderen afhankelijk willen zijn van God. Daar kan ik natuurlijk niet voor zorgen, maar ik kan hen wel mijn eigen afhankelijkheid van God laten zien. Bijvoorbeeld door het te laten zien als ik moe ben, als ik fouten maken, als ik tegen grenzen oploop – als ik ze zelfs mijn tranen laat zien en mijn angsten! Als ze er qua leeftijd aan toe zijn, kun je ze er best wat van laten merken.
Ik herinner me dat mijn man een keer twee weken weg was. Ik was werkelijk uitgeput. Mijn vijf zonen waren constant aan het vechten en sloopten de hele boel. Ze luisterden voor geen meter naar mij en ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik stortte in en barstte in tranen uit waar zij bij waren. Ze stopten, overdonderd. Opeens zagen ze wat het gevolg van hun gedrag was. Ze stopten! Ze boden hun excuses aan en alles kwam op z’n pootjes terecht.
Natuurlijk had ik dat niet zo bedacht. Ik wilde juist het tegenovergesteld – dat ik alles altijd onder controle zou hebben, dat ik altijd het juiste antwoord zou weten … maar ja, als je altijd zelf ‘superwoman’ wilt zijn, zullen ze nooit zien dat jij God nodig hebt. Wees er niet bang voor om menselijk te zijn! Laat ze maar zien dat jij bidt als je bang bent, als je fouten maakt. Laat ze maar zien dat je verdrietig wordt van je eigen zonde. Laat ze maar zien hoe hard jij ervoor moet vechten om rechtvaardig te leven.
Wij kunnen onze kinderen het geloof niet geven – dat is Gods werk. Maar we kunnen ze wel laten zien hoe een kind van God leeft.

Op wat voor manier heeft alles wat jij hebt ontdekt jouzelf als ouder veranderd? Wat is er gebeurd met het schuldgevoel en de zorgen die elke ouder heeft?

De waarheid van Gods woord heeft mij als ouder zoveel vrijheid gebracht! Ik ben bevrijd van allerlei onrealistische verwachtingen – dat we blije huizen zullen hebben en blije kinderen, dat we zelf altijd blij zijn en ons geslaagd voelen. God heeft dat nergens beloofd.
Ik heb ontdekt dat onze kinderen er niet zijn om ons gelukkig te maken, maar dat er een belangrijker doel is: het dienen van God. Het maakt niet uit wat ze worden, of wat ze kiezen, ze zijn hier voor Gods doel.
Ik ben ook bevrijd van de gedachte dat mijn kinderen de vorm aannemen die ik ze geef. Dat is niet alleen een onmogelijk last om te dragen, het is gewoonweg onbijbels.
Ik heb echt een heel andere visie op ouderschap gekregen, niet meer vanuit mijn eigen gevoelens over ouderschap, maar over de werkelijkheid van ouderschap. Deze nieuwe visie zorgt er niet voor dat al mijn gevoelens van schuld en angst op een magische manier verdwijnen, maar ze zijn wel voor een deel verbleekt. Ik heb geleerd meer op God te vertrouwen dan op mijzelf.

Wat denk jij dat ouders op dit moment het meest moeten horen?

Allereerst: gefeliciteerd! Je hebt een ongelooflijk belangrijke taak en je doet er je stinkende best voor. Ik heb bewondering voor je!
Maar ik vind het ook belangrijk dat we eerlijk durven zijn over het ouderschap. Het is verrassend, maar het is ook hard werken. We zeulen rond met allerlei mythen die het ons alleen nog maar moeilijker maken. Je kunt écht de ouder zijn die je graag wilt zijn. Niet door meer te gaan doen – je lijstjes zijn al lang genoeg. Zelfs niet door meer te zijn – maar door meer te geloven!

Geloof dat je kinderen geschenken en zegeningen in je leven zijn. Ze zijn aan jou gegeven om jou te leren liefhebben, om je hart te doen groeien. Je hebt ze niet gekregen om je altijd gelukkig en voldaan te voelen. Je hebt ze ook niet gekregen om je altijd schuldig te voelen.
Uiteindelijk zijn onze kinderen er niet voor ons alleen. Ze zijn er voor een veel groter doel dan het vervullen van onze wensen en verlangens. Ze zijn er voor Gods doel. Elk kind heeft zijn of haar eigen geestelijke reis met God. En verbazingwekkend genoeg mogen wij daar deel van uitmaken! We hebben geen last meer van het gewicht van onze schuld of fouten – we krijgen weer zin in het avontuur!

zondag 30 mei 2010

pinksterleesrooster: vruchten van de Geest deel 4


Dag 5: vreugde

Lezen: Galaten 5 vers 22 en 23.
Wat is de tweede vrucht die genoemd wordt?
Je mag die schrijven / stempelen / plakken op één van de vruchten in de fruitschaal.

Doen: teken een boos, een verdrietig en een blij gezicht.

Lezen: Filippenzen 4 vers 4
Wat is ‘vreugde’ eigenlijk?Dag 6: blijdschap van God

Lezen: nogmaals Filippenzen 4 vers 4.
In dit bijbelvers staat het twee keer: wees blij! Als papa of mama iets belangrijks zegt, zegt ze het soms ook wel twee keer. Of meer… Dit is dus ook erg belangrijk: wees blij!

Deze vreugde komt van God, de blijdschap van God Zelf voor ons!
Het is een kado van God voor ons.

Doen: teken een kado zoals jij dat mooi vindt. Je mag er blije gezichten op tekenen.


Dag 7: blijdschap

Lezen: Nehemia 8 vers 10c

Wat was ook alweer de eerste vrucht?
Als we de liefde van God in ons hart hebben, worden we blij!
Gods liefde maakt ons blij.

Je kunt het zien als zaadjes van liefde die ervoor zorgen dat er bloemen van blijdschap gaan bloeien in je leven.
Doen: kleurplaat inkleuren.

donderdag 27 mei 2010

roeping


voor moederdag heb ik een prachtig boek gekregen: "Parenting is your highest calling... and 8 other myths".
ik las erover op een weblog en besloot dat ik het graag zou willen lezen. ik ben nu op driekwart en vind het een fantastisch boek!

om jullie iets te laten meegenieten heb ik een interview met de schrijfster, leslie leyland fields, vertaald en dat geef ik hier weer. ik ga er de komende dagen nog wat meer over schrijven; dus ik zou zeggen: lees mee...
(ik heb ook een uitgever benaderd om 't te vertalen, maar daarvoor moet ik eerst het hele boek lezen en een beoordeling schrijven; dan kan hij erover oordelen. ik hoop erg dat het vertaald kan worden want ik denk dat meer vrouwen in NL dan ik alleen er plezier van kunnen hebben)

hieronder volgt het eerste deel van het interview dat ann had met leslie.


* * *

Je hoogste roeping…

Leslie Leyland Fields, moeder van zes kinderen heeft in 2008 een boek over ouderschap geschreven: Parenting Is Your Highest Calling: And Eight Other Myths That Trap Us in Worry and Guilt (WaterBrook, 2008)


Leslie, in “Parenting is Your Highest Calling” raak je precies de gevoelige snaar bij ouders die zich altijd weer afvragen: hoe kan ik mijn kinderen opvoeden op een manier die God eert? (p.108)
Kun je kort weergeven wat jij hebt ontdekt – voor ouders die deze vraag herkennen en er hun weg in zoeken?

Ik denk dat we het westerse idee moeten laten varen dat we onze kinderen kunnen leiden en beheersen zoals we ons geld en onze zaken beheren. Elk kind is een ongelooflijke, unieke schepping van God, en elk kind verzet zich met verstand en wil als vanzelf tegen onderdrukking.
Als God ons een kind geeft betekent dat een verandering van heel ons leven. We kunnen dan niet alles meer controleren, zelfs niet alles meer begrijpen.
We zullen moeten accepteren dat er veel onzekerheid is in het leven van ouders. Ouderschap heeft meer te maken met geloven dan met daadwerkelijk zien. God heeft het ook zo bedoeld. Het is goed als we leren niet te vertrouwen op onszelf en onze vaardigheden, maar elke keer weer onszelf terugvinden bij de troon van God, in onze hulpeloosheid en ontoereikendheid. Dat is ook de plaats waar God ons wil hebben – aan zijn voeten. Dit betekent dat de bron van veel pijn die we als ouders ervaren ons brengt bij de bron van de grootst mogelijke troost – God zelf.

Je hebt gekozen voor een uitdagende titel: “Ouderschap is je hoogste roeping: en acht andere mythen”. Ouders denken inderdaad snel dat het ouderschap de hoogste roeping in hun leven is.
Maar je laat terecht zien dat het onze hoogste roeping is om God lief te hebben met ons hart, met onze ziel en met ons verstand. Middenin in je boek schrijf je een zin die bij mij is blijven hangen: “Als ik als eerste roeping God zelf zoek en alles in zijn liefde vind, ben ik vrij om mijn kinderen lief te hebben – niet minder, maar op de goede manier.”
Kun je ons meer vertellen over hoe dit in jouw eigen leven als moeder een rol speelt?

Als ik me allereerst concentreer op het liefhebben van God, lijkt het net of al het andere in het juiste perspectief komt te staan. Het lukt me dan beter om de verleiding te weerstaan om de kinderen te zien als verlengstukken van mijzelf, wat trouwens altijd weer voor problemen zorgt! Het lukt me ook beter om de verleiding te weerstaan mijn identiteit, betekenis en het doel van mijn leven in mijn kinderen te vinden in plaats van in Christus.
Pas als ik het in de goede volgorde doe – eerst God liefhebben – gebeurt er iets wonderlijks. Ik heb dan juist meer liefde, en de juiste liefde, om aan mijn kinderen te geven. Ik heb minder last van mijn eigen trots, ik begrijp hen beter en kan ze meer geduld geven. Dus het is ook nog goed voor mijn kinderen. Ik verwacht niet van hen wat ik alleen van God moet verwachten!

Je citeert een (onder thuisonderwijzers veel gelezen) artikel van Reb Bradley met de titel “Een oplossing voor de crisis in het thuisonderwijs”. Hij zegt: “we deden alles om maar goede resultaten met onze kinderen te krijgen”. Vervolgens geeft hij aan dat dat een verkeerde manier van denken is. Hij schrijft: “we concentreerden ons op het proces en we verzamelden allerlei nieuwe technieken om onze kinderen in onder te dompelen… We hielden echt van onze kinderen, maar wie zij als mens waren, had geen gevolgen voor wat we met ze deden. Ik heb echt moeten leren dat goed ouderschap meer gaat over mensen dan over het proces… En ik heb ervan geleerd om de beloften van simpele bijbelse modellen voor ouderschap te wantrouwen. Gelovig ouderschap begint niet met de regels die wij verzinnen voor onze kinderen, maar in het zoeken van een echte relatie met God.” (p.114)
Vanuit de ervaring van Reb Bradley en vanuit hoe jijzelf allerlei mythen die wij als ouders geloven ontmaskert, is mij duidelijk geworden dat het belangrijkste dat we als ouders kunnen doen is het werken aan een relatie met God. Waarom gaat ons dat toch zo moeilijk af en hoe gaan we dat in de praktijk doen?

Ik snap wel dat wat ik zeg voor ouders vreemd en tegennatuurlijk kan klinken. Ik denk dat dat komt door de grote verantwoordelijkheid die we als ouders ervaren. We zijn verantwoordelijk voor onze kinderen, ons huis, onze financiën, soms voor het onderwijs van onze kinderen (in het geval van thuisonderwijs), en nog veel meer! We kunnen dit aan door onszelf efficiëntie aan te leren, en zelfdiscipline, regels en lijstjes. Op deze manier kunnen we enorm veel werk verzetten!
Maar onze grootste verantwoordelijkheid als ouder, onze geestelijke verantwoordelijkheid, volbrengen we niet op deze zelfde manier; niet door regels, efficiëntie en lijstjes, maar juist door een persoonlijke honger naar God. We zijn zulke doeners! We willen ervoor zorgen dat onze kinderen gelovig zijn door dingen te dóen. Maar dat raakt het hart natuurlijk helemaal niet. Als het alleen maar menselijke inspanning is, werkt het helemaal niet!
Ik moet denken aan Manoah en zijn vrouw, de ouders van Simson. Toen de engel aankondigde dat er een zoon geboren zou worden bij deze onvruchtbare mensen, waren ze beiden doodsbang. Ze vielen op hun knieën en vroegen: hoe moeten we dit kind opvoeden? Ze wisten dat het een te grote taak voor hen was. En dus waren ze op zoek naar een methode, een to-do lijstje om hun zoon op te voeden. Maar dat gaf God ze niet. Hij gaf ze juist richtlijnen die niets te maken hadden met opvoeding maar met het onderhouden van een relatie met Hemzelf.

Hier begint en eindigt het dus voor gelovige ouders: met Gods genade, niet met onze inspanningen.
Leslie, ik ben hard bezig jouw ware woorden me eigen te maken: dat ouderschap niet gaat over onze vaardigheden, maar over God. God die het gebrokene naar zich toehalt om te genezen en wonderen te doen die Hij alleen met zijn genade kan doen. Ik ben je erg dankbaar voor alles wat je met ons hebt gedeeld over wat de bijbel werkelijk zegt over ouders.
* * *

ik (janneke ;-) ben erg benieuwd wat dit bij je oproept. ik zou zeggen: reageer!

zondag 23 mei 2010

pinksterleesrooster: vruchten van de Geest deel 3

Dag 2: Gods liefde

Lezen: Galaten 5 vers 22 en 23.
Wat is de eerste vrucht die genoemd wordt?
Je mag die schrijven / stempelen / plakken op één van de vruchten in de fruitschaal.

Hoe kun je liefde laten zien?
Is het liefde om het speelgoed van je broertje af te pakken of juist om het te delen?
Kun je zelf ook een voorbeeld van vandaag bedenken?

Lezen: Johannes 3 vers 16
Doen: kleur de kleurplaat over de bijbeltekst


Dag 3: onze liefde voor God

Lezen: nogmaals Johannes 3 vers 16.
Waarom weet je dat God van je houdt?

Hoe kun je God laten merken dat je van Hem houdt?

Lezen: Deuteronomium 6 vers 5
Doen: schrijf samen op waarom je van God houdt en vertel God dat daarna in je gebed.

Dag 4: onze liefde voor andere mensen

Lezen: nogmaals Deuteronomium 6 vers 5.
Weet je nog hoe je aan God kunt laten merken dat je van Hem houdt?

Lezen: Johannes 13 vers 34.

De Here Jezus zegt dat we ook van de mensen om ons heen moeten houden.
Noem eens een paar mensen (ouders, vriendjes, familie, buurt). Vertel eens hoe je aan deze mensen kunt laten zien dat je van ze houdt?

Doen: teken in het hart iemand van wie je houdt.

Nog een leuke link: http://www.youtube.com/watch?v=9_uVe6dh3Bg
Het is Opwekking voor kinderen nr. 70 over de vruchten van de Geest.
Leuk om samen aan te leren!

zaterdag 22 mei 2010

pinksterleesrooster: vruchten van de Geest deel 2

vandaag even de foto's van onze eerste activiteiten met het Pinkster leesrooster:
  • we hebben op de banaan de woorden 'vruchten van de Geest' gestempeld; helaas nogal slecht leesbaar. volgens Christi was de banaan mooi lang genoeg voor deze lange woorden!
  • Christi had vorige week in de kerk van brooddeeg een lichtje gemaakt met sterren; thuis heeft ze dat nog geverfd; dat staat mooi op het Pinkster tafeltje
  • we hebben de eerste dag nog niet gedaan, maar wel al de kleurplaat erbij; Christi vond het erg leuk om al het fruit te kleuren en uit te knippen. het paste eigenlijk net niet op de boom; maar ziet er wel mooi uit!
  • de teksten heb ik uitgeprint en alles weer in een mooi showalbum van de hema gedaan.
  • bij de evangelische boekhandel hadden ze prachtige kaarten over de vruchten van de Geest; die hangt boven het tafeltje
  • ik zoek nog een leuk liedje rond het thema om erbij te hangen en aan te leren. heeft iemand misschien een idee voor een liedje voor jonge kinderen???

vrijdag 21 mei 2010

pinksterleesrooster: vruchten van de Geest deel 1


Leesrooster “vruchten van de Geest”
voor jonge kinderen

Dag 1: de vruchten van de Geest

Wat is fruit?
Waar groeien verschillende soorten fruit?

Lezen: Galaten 5 vers 22 en 23
Wat voor soort fruit is dit, denk je?
En wat is de Geest?

Doen: kleur de vruchten en lijm ze op de boom.

donderdag 20 mei 2010

voorbereiding pinksteren

voorbereiding voor pinksteren

de tijd van gebed
bidden om de Geest
zoals de leerlingen
zoals moeder maria

inkeer
gebed
om opwekking
om de Geest van Jezusal weken geleden heb ik houten fruit gekocht.
deze weken wil ik graag met de kinderen lezen, nadenken, zingen, crea doen over de vruchten van de Geest. zodat zij ook de liefde van God leren kennen, de vrede van Christus, de goedheid die de Geest in ons wil werken.
ik gebruik de meditaties die Monica voor het hele jaar voor haar dochters heeft geschreven. ik kort het in tot ongeveer 30 dagen.

mijn plan is om het elke keer op deze weblog te plaatsen, inclusief kleurplaten, zodat je ze zelf kunt kopiëren en uitprinten.

ik ben benieuwd naar jullie ideeën, liedjes, teksten, gewoonten!

vorig jaar hadden we een uitbundig (nu denk ik: overvol ;-) pinkstertafeltje. maar wel super leuk om te maken! hier kun je er meer over lezen.

donderdag 13 mei 2010

hemelvaart


vandaag is het hemelvaartsdag. voor ons een dag om naar de kerk te gaan. in de kerk was er een kerkdienst met de cursisten van de alpha cursus; gezamenlijk voorbereid. bijzonder!
omdat er geen oppas was, ben ik thuisgebleven.

eerst natuurlijk naar ds. arie vd veer gekeken, (nederland zingt van de EO); vonden de kinderen erg leuk omdat ie vandaag een ballonvaart maakte. boaz werd direct geïnspireerd een kleurplaat van een ballon te kleuren (of mama wel even de tekening kon leveren ;-)

ondertussen bakte ik een citroentaart; naar dit recept.
en alvast wat muffins voor de picknick met onze gemeente die we vanmiddag hadden. we zouden naar het strand in makkum gaan, maar dat leek wat erg koud. uiteindelijk hebben we gewoon in een grote schuur gezeten bij iemand thuis; ook erg gezellig!
leuk om te zien hoe alle kinderen zich vermaken met trampoline, vuurkorf, fietsjes...

toen ds. arie klaar was en de taart in de oven stond, hebben we tijd genomen voor het verhaal van hemelvaart. we lazen dat samen uit de kinderbijbel.
en vervolgens maakten we een werkje; geïnspireerd door deze site.
christi heeft wolken uitgeknipt.
beiden hebben ze een wolk met watten beplakt.
en daarna nog de resterende wolken blauw geverfd.

daarna hebben we ze te drogen gelegd.
en ik moet ze nog ophangen aan een soort mobile.

ondertussen nagedacht over een liedje over hemelvaart.
en weer wist christi het!
een liedje van elly en rikkert:
toen de Heer was opgestaan
is Hij weer teruggegaan
naar Z'n Vader in de hemel
daar kwam Hij vandaan
daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten
glorie voor de allerhoogste God
glorie voor de allerhoogste God

we hebben 'm samen gezongen en de cd opgezocht om 'm te luisteren.

en toen kwam lief alweer thuis uit de kerk en was het tijd voor koffie met taart en alles razendsnel in orde maken voor de picknick!

het mooie aan het liedje van elly en rikkert vind ik dat het eindigt met een lofzang op Jezus als de koning van de glorie. dat leert je kinderen (en jezelf) dat hemelvaart niet zozeer een feest van gemis is (gemis ga toch niet vieren?) maar een feest om Jezus te eren die als koning aan de rechterhand van God de Vader heeft plaatsgenomen.

daarnaast is het volgens mij belangrijk om je kinderen te leren hemelvaart en pinksteren aan elkaar te koppelen. in het bijbelverhaal dat wij lazen werd dat mooi gedaan. Jezus zegt dat hij de leerlingen niet alleen zal laten en dat ze moeten bidden om de Geest. dat kun je direct met je kind doen: bidden dat je jezelf niet alleen voelt, maar dat Gods Geest ervoor zorgt dat je ervaart dat Jezus ook in jouw leven Heer en Koning wil zijn.

op de weblog van de canadese ann kun je vandaag nog 5 ideeën voor hemelvaart vinden. ik zal ze even vertalen:
- ga samen naar de wolken kijken (je kunt dus ook wolken knutselen met jongere kinderen; of mooie foto's van wolken maken met oudere kinderen)
- ga vliegeren!
- laat samen ballonnen op
- maak een kadopakket van tuingereedschap; met mooi pakpapier. je kunt dan erbij uitleggen dat de discipelen tot pinksteren moesten wachten voor de gave van de Geest. wij hebben gereedschap nodig om te groeien in geloof - we hebben de Geest nodig.
- lees in Openbaring 4 over de hemel; over de regenboog bij de troon van Jezus. je kunt zelfs een regenboog-taart maken (hier een amerikaans recept)

hebben jullie nog mooie ideeën voor hemelvaart?

woensdag 12 mei 2010

vissers van mensen


de afgelopen week heb ik niet geblogd. helaas... ik neem me elke keer voor minstens twee keer per week een stukje te schrijven; maar dat lukt niet altijd.

vorige week waren we een weekje op vakantie; op terschelling. onze 'zomervakantie' ;-)

we hebben genoten van d
e duinen (op
avontuur!); fietsen, lezen, spelletjes, de speeltuin op de camping en natuurlijk van elkaar en de rust!

op zondagmiddag gaan we gewoonlijk ook 's middags naar de kerk (in elk geval 1 van de volwassenen) maar dat kon niet op terschelling. dus deden we na het eten iets
met elkaar: samen een verhaal lezen en iets knutselen.

ik had gekozen voor het thema 'vissers van mensen'.
passend bij het eiland natuurlijk; de dag daarvoor waren we nog bij de open dag van de reddingboot geweest; en we hebben ook veel vissersboten gezien in de haven van west-terschelling.
tegelijk past het bij de tijd tussen pasen en hemelvaart; dan herhaalt Jezus zijn roeping aan de discipelen en geeft ze onderricht.

wij willen ook graag dat onze kinderen leerlingen van Jezus zijn; dat ze luisteren naar zijn roeping en vissers van mensen willen zijn. daarom vond ik het mooi die verhalen te lezen.

eerst zongen we twee liedjes die de kinderen kennen.

uit de kinderbijbel lazen we 2 verhalen:
- de roeping van de eerste discipelen
- de herhaling van die opdracht na pasen

en toen gingen we knutselen: een vissersboot maken!
gelukkig heeft lief jaren als hobby gehad om helemaal zelf boten te bouwen van papier; dus die ging ernstig aan het werk. de kinderen kregen beiden een zijkant van het schip om te versieren en ik knipte plaatjes uit oude libelles die op de boot geplakt konden worden ;-)
er was nog een netje waar wat strandspeelgoed in had gezeten, dus dat kon mooi aan de boot geplakt worden; en we knipten nog wat vissen om erin te hangen.

onder het werkje praatten we nog wat door over het verhaal.
'mensen vangen' klinkt natuurlijk wat luguber; dus we hebben het erover gehad dat dat betekent dat je iedereen over de Heer Jezus wilt vertellen.

en we dachten na over een liedje. christi kwam meteen met eentje; van de cd van 'Simon enzo'. samen hebben we dat liedje gezongen, zo goed als we het ons herinnerden...

Simon en Andreas waren vissers op de zee
maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?”
en zij gingen met Hem mee
ja, zij gingen met Hem mee

Refr.
Maar niet om vissen te vangen
maar mensen te winnen
voor het Koninkrijk van God
voor het Koninkrijk van God

de boot moest natuurlijk mee naar huis; zonder zeil, dat werd wat lastig.
en hij prijkt nu op het viertafeltje; met een vuurtorenkaarsje - het liedje moet ik er nog bij ophan gen.

morgen is het hemelvaartsdag en dan is er geen creche in onze kerk. dan blijf ik thuis met de kinderen en gaan we ook wat rond hemelvaart doen. ik ga vanavond nog eens op zoek. misschien gewoon een bijbelverhaal + kleurplaat; misschien nog iets spectulairders ;-)

op deze en ook op deze site kun je meer lezen over viertafels en staat ook een leuk idee om te knutselen voor hemelvaart en pinksteren. verder naar beneden scrollend ontdek ik zelfs dat mijn viertafel voor Pinksteren vorig jaar op deze site terecht is gekomen; erg leuk om te zien!

vorig jaar ging mijn allereerste blog over hemelvaart met kinderen; die kun je hier nalezen.

zaterdag 1 mei 2010

koninginnedag

gister was het weer koninginnedag; en ook wij zijn de hele dag in touw geweest.
onderhand weten de vaste lezers van dit blog al wel dat ik enorm van sneupen en zoeken houd. een rommelmarkt is voor mij dus helemaal het einde!

tegelijk is het ook een gebeuren dat me ergens tegenstaat. al die mensen die hun troep kwijt willen. soms waardevolle spullen waarvan ik denk: waarom blijf je het niet gewoon gebruiken? soms echt troep waarbij ik denk: waarom heb je dit dan ooit gekocht als het binnen twee jaar alweer op een kleedje ligt?
ik herinner me nog de ontzetting van een studievriend uit zuid-afrika toen die de eerste keer een nederlandse rommelmarkt meemaakte: gooien mensen dit echt allemaal weg???

anderzijds maak ik er zelf driftig gebruik van. ik houd mezelf altijd voor dat dat uit principe is. en dat is het ook. als mensen mooie dingen weggooien, vind ik het letterlijk zonde als niemand dat meer gebruikt. dan vind ik dat een prima mogelijkheid om voor minder geld mooie spullen te kopen die prima bruikbaar zijn. waarom dure nieuwe dingen kopen als je kunt hergebruiken?
tegelijk doet het ook altijd een beroep op mijn eigen kooplust. want ik koop tweedehands net zo goed soms mode items die ik na twee jaar weer in een doos stop (ik kan slecht weggooien ;-)
en als ik goedkopere spullen van goede merken koop, maak ik mooie sier voor weinig geld en kan ik gewoon meer kopen...

en dan loop ik er ook nog met kinderen...
aan de ene kant probeer ik ze aan te leren dat je mooie spullen niet in dure winkels hoeft te kopen. totnutoe vinden ze een hippe tweedehands winkel en de rommelmarkt hartstikke leuk! mijn dochter was helemaal blij met de schattige lamp voor haar kamer; de prachtige gympen en mooie nieuwe kleren. tegelijkertijd kwam ze ook echt met rommel thuis: de my little ponies die ik totnutoe prima uit ons huis had gehouden ;-) ach, het hoort er ook bij, dat ze zelf ontdekt wat ze wel en niet leuk vindt en hoe geld uitgeven werkt.

tegelijk zijn we op zo'n dag ook veel in de kerk. en dat wil ik ze ook meegeven.
de kerk staat in de winkelstraat en is de hele dag open. binnen is koffie, broodje bal etc te koop; maar staat ook een gebedsmuur en zijn de hele dag mensen aanwezig voor een goed gesprek. prachtig om te zien welke mensen op zo'n dag de kerk binnenkomen, die er anders nooit zouden komen. hoe er soms eenzame mensen zijn, die zo blij zijn dat er mensen van de gemeente even een praatje maken. ontroerend welke berichten er in de gebedsmuur worden achtergelaten en fijn dat er gemeenteleden zijn die ze in hun gebeden meenemen.
voor de kerk is er een kledingbeurs voor een goed doel; daar doe ik aan mee. iedereen doneert wat kleding en we halen 250 euro op!
de kinderen leren dus ook dat zo'n dag er niet alleen voor eigen lol is, maar ook voor de ontmoeting met en zorg voor anderen.

nog wat tips van andere ouders rond rommelmarkten, weggooien etc:
- laat je kinderen het bedrag verdelen met een extra 'persoon' erbij. twee kinderen krijgen elk een derde; het andere een derde bedrag gaat naar een goed doel naar hun keuze.
- leer je kinderen wat goedkope troep is, en wat duurzaam is
- leer je kinderen dat ook op een feestdag het goed is om aan anderen te denken; met een activiteit mee te doen om anderen te helpen bijvoorbeeld; of organiseer zelf zoiets
- gooi niet alles weg, maar bedenk samen met je kinderen of je 't aan iemand kunt geven