donderdag 20 oktober 2011

kerk van morgen


omdat kinderen de kerk van morgen zijn,
is het van levensbelang te investeren
in de kerk van vandaag.

dit handboek levert daar een geweldige bijdrage aan.
het begint bij het ontwikkelen van visie
en levert daarna voldoende instrumenten
aan voor een inspirerend kinderwerk.

in het boek worden veel praktijkvoorbeelden genoemd,
waardoor situaties heel herkenbaar zijn.
de aangehaalde uitspraken van kinderen
maakt het prettig toegankjelijk en makkelijk leesbaar.

een heel volledig handboek
dat elke kinderwerker, starter of gevorde,
in zijn bezit moet hebben!

[marian geeve, coördinator kinderwerk timotheüs / opwekking]


als ik met kinderen bid of doorpraat,
of als ik ze een verhaal vertel,
merk ik elke keer
dat ze de aanwezigheid van Jezus nodig hebben.

eigenlijk gaat ons boekje daar over:
hoe brengen we kinderen bij Jezus?

we hebben alles geschreven
met die vraag in het achterhoofd
en ik hoop echt
dat het lezen van het boek
het verlangen bij je aanwakkert
om dat te doen!

[janneke burger-niemeijer]


het gaat natuurlijk om het handboek kinderwerkers
waaraan ik heb meegeschreven!

heb je het al gezien?
of misschien al wel gekocht?
kado gedaan aan de kinderclubjuf van je kind?
of je voorganger?kijk hier maar eens
daar kun je meedoen aan een give away voor dit boek!

als bonus nog een stukje uit hoofdstuk 1 'welke visie heb je?'Top zeven van bijbelteksten over kinderen


- De volgelingen van Jezus sturen de kinderen weg, maar Jezus ziet ze, en meer nog: hij zegent ze (Markus 10,13-16).

- Paulus schrijft met waardering over oma Loïs en moeder Eunike, omdat zij zijn pleegzoon Timoteüs van jongs af aan de bijbel hebben leren kennen (2 Timoteüs 1,5 en 3,15).

- In een tijd waarin Gods stem niet klinkt en het licht bij de oude Eli uitdooft, roept God verrassend genoeg een jongen: Samuël. Als de volwassenen het laten afweten, gaat God verder met een tiener (1 Samuël 3).

- Vlak na de ‘geloofsbelijdenis van het volk Israël’ komt de opdracht om deze woorden in het leven van de kinderen te laten klinken (Deuteronomium 6,4-7).

- Het joodse establishment probeert van Jezus af te komen en het volk is na één dag zijn intocht alweer vergeten, maar de kinderen geven Jezus koninklijke eer: ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ (Matteüs 21,15-16)

- Jeremia vindt zichzelf veel te jong om profeet van God te zijn, maar God wil door zijn mond spreken en geeft hem een prachtige bemoediging (Jeremia 1,6-10).

- In het bijbelboek Spreuken kun je wijsheid leren, een boek waarin regelmatig de jongeren speciaal worden aangesproken (Spreuken 1,1-4).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten