zondag 7 februari 2010

jeugdcultuur en het evangelie - deel 2


hieronder volgt het tweede gedeelte van een inleiding die ik op een ouderavond voor het jeugdwerk in onze gemeente heb gehouden. de eerste helft kun je op de laatste blog hiervoor lezen.

In de tijd van de bijbel had bijvoorbeeld Paulus te maken met allerlei culturen waarin hij het evangelie van Jezus Christus wilde brengen.
In onze tijd zijn er weer allerlei andere culturen.

Je kunt in onze tijd mensen bijvoorbeeld indelen in generaties.
In de kerk komen we al die generaties tegen; we maken er zelf deel van uit.

Sabine van der Heijden beschrijft in haar boek RE:visie een aantal kenmerken van generaties. Ik licht er vooral de generatie van de ouders en de tieners uit: de generatie X en de generatie SEARCH:

3. Dan de generatie X; geboren tussen 1960 en 1980.
De generatie X kent welvaart en een enorme mogelijkheid om te kiezen. Het zijn shoppers: je kiest wat je wilt of leuk vindt en maakt je eigen mix. Tegelijk is dat natuurlijk een heel drukke generatie; ze rennen en vliegen, maken zich zorgen en hebben veel stress. Ze zijn allergisch voor algemene waarheden; het moet vooral persoonlijk zijn.
Soms vinden ze het lastig om zich echt aan een gemeente te verbinden; ze denken vaak op hun eigen manier.

4. De generatie SEARCH; geboren tussen 1980 en 2000
Dit zijn de jongeren die wij op club of catechisatie hebben. Daarom zal ik die wat uitgebreider bespreken (voorbeeld van puber uit Amsterdam):

Typering van deze generatie:
• Informatie overvloed
• Globalisering
• Communicatie: altijd internet en telefoon
• Welvaart is gewoon
• Onderhandelen gewend
• Relationele ellende: scheiding, psychisch
• Keuzemaatschappij

Bedreigingen voor het geloof in Jezus:
• Gewend om zelf te kiezen
• Altijd ‘online’, maar wie zijn je buren?
• Communicatie vooral met je vrienden
• Welvaart vijand christelijk geloof
• Over de bijbel is niet te onderhandelen…
• Relationele ellende -> teleurstelling in God
• Kiezen: zelf je geloof / spiritualiteit kiezen

Kansen voor het geloof in Jezus:
• Via internet contact maken / geloof delen
• Welvaart: geeft soms ruimte voor spiritualiteit
• Onderhandelen: ga de discussie aan met goede argumenten!
• Relationele ellende: laat zien dat de Heer een schuilplaats is
• Kiezen: geef duidelijke richting in alle verwarring

Wat heb je hier nou aan?
Leuk om te horen, maar wat moeten wij daar nou als ouders en jeugdwerkers mee?

Moeten we het evangelie voor elke generatie gaan veranderen?
Zo van: Jezus aangepast aan de generatie X. Vooral benadrukken wat de mensen uit deze generatie allemaal aanspreekt, zodat ze tot geloof komen…

Dat lijkt me niet.
In de Bijbel staat dat de Here Jezus altijd dezelfde is. In het verleden; vandaag en in de toekomst.
Je kunt Jezus niet gaan aanpassen aan de wensen en luimen van een groep mensen. Dan doe je de Heer zelf onrecht; en ook die mensen. Je onthoudt ze het volle evangelie.

Maar… je kunt wel nadenken op welke manier je de Heer aan ze voorstelt.
Je kunt erop voorbereid zijn hoe bepaalde dingen bij mensen overkomen.

Iedereen staat anders voorgesorteerd ten opzichte van het christelijk geloof. Bij iedereen kun je dus beginnen met een ander stukje evangelie. Een paar voorbeelden:
- Mijn verlangen naar bevestiging vervult de Heer: Hij noemt mij bij de naam; mijn naam staat in zijn handpalm gekerfd.
- Een anders verlangen naar gerechtigheid vervult de Heer ook; in de bijbel lezen we telkens weer dat onze God een God van recht is en we zien uit naar Gods nieuwe wereld waarin gerechtigheid zal heersen.
- Een jongere zal misschien op zoek zijn naar richting in een verwarrende wereld. Dan kun je hem of haar wijzen op Jezus die van zichzelf zegt dat hij de Weg is. Je kunt de verhalen van Jezus lezen waarin ook echt duidelijk wordt dat Hij de Weg naar God en naar het goede leven bij God is.

Natuurlijk is er dan veel meer te vertellen.
Ook de weerbarstige dingen.
- Ik, met mijn verlangen naar bevestiging, lees ook in de bijbel dat God een enorme afkeer heeft van mijn zonde. Dat ik niet kan bestaan voor Gods aangezicht. Help! Dat moet ik zeker ook horen en een plek geven.
- Een ander die naar gerechtigheid verlangt, hoort ook over de liefde van God, die onverdiend genade geeft aan zijn vijanden. Als je een diepe woede koestert kan het verschrikkelijk moeilijk zijn om die genade van God naar anderen toe te accepteren.
- Een jongere die richting zoekt, zal het misschien moeilijk vinden dat Jezus de enige Weg is. Maar dat zegt Hij wel en daarom moeten wij dat ook blijven zeggen!

En dan gaat dit over de inhoud van het evangelie. Als het gaat over de vormen, moet je zeker ook goed naar de cultuur kijken die je wilt bereiken. Ook dat zie je telkens weer gebeuren in de bijbel. De bediening van Jezus zelf speelt zich voor een deel af tijdens maaltijden; helemaal passend bij de Oosterse cultuur. Paulus gebruikt de taal van heidense filosofen. En wij proberen de jongeren in hun cultuur te bereiken. Misschien hebben we gesprekken via MSN; luisteren we samen muziek of praten we door over een film. Niet om nu alleen maar lekker relaxt te doen, ‘niet te moeilijk hoor’. Maar om de jongeren te bereiken. Omdat we geloven dat God ze wil bereiken en ons daarvoor wil gebruiken…

Jezus heeft zijn discipelen uitgezonden. Over de hele wereld, maar zeker ook naar de Joden, het verbondsvolk. En dan zegt hij in Matteüs 10: Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
Ik denk dat dat ook voor opvoeding en jeugdwerk geldt.
Naar onze kinderen toe mogen we de onbekommerdheid van duiven hebben. Het werk van de Geest en de liefde van God gewoon laten stromen.
Maar we moeten ook nadenken. Ook over de wereld waarin we leven en welke invloed die op onze jongeren heeft. Niet om moedeloos te raken; maar om als dienaren van God de jongeren te bereiken.

De wereld is gevaarlijk terrein; de duivel is er ook en zoekt ons en onze jongeren op.
Maar het is ook het terrein waar God ons heen stuurt; met zijn boodschap van waarheid en vrede.
Aan het werk!
Bidden!

1 opmerking:

  1. Hoi Janneke,
    leuk om te lezen dat je ook een toerusting hebt gehouden mbt tiener- en jongerenwerk. Met leuke voorbeelden wat betreft bedreigingen en kansen en stukjes evangelie en weerbarstige dingen. Top om te zien hoe je aansluit bij waar mensen zitten.

    In november mocht ik een verhaal houden over jongeren en kerk voor de predikantenvereniging. Dat verhaal heb ik bewerkt tot een artikel in Pro Ministerio. Dat blad dat jij en ik niet krijgen. ;-) Maar Hans wel. Tot spreeks. En groetjes aan Hans en de kids. Theodoor

    BeantwoordenVerwijderen