maandag 28 september 2009

inprenten: gastblog bert reinds 2!

Inprenten is een plaatje willen zijn

Veel christelijke ouders dragen hun pasgeboren kinderen op ze laten het dopen. Tijdens een kerkdienst wil je aan God en de Gemeenteleden je dankbaarheid tonen en aangeven dat je de opvoeding niet alleen wilt en kunt doen en hierin afhankelijk van de Here God bent. Er wordt gezongen, gebeden, en uit de Bijbel gelezen. Een regelmatig terugkerend Bijbelgedeelte dat vaak in dit verband wordt gelezen is Deuteronomium 6:6-9:

“Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.”

Vrij vertaald komt het hier op neer: Het doorgeven van het geloof houdt in dat je je kind leert wat het is om in afhankelijkheid van de Here God te leven! Geen theorie, maar dagelijkse praktijk. Dat overdragen gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ongeacht wat je doet!

Als je kind de dingen die je zegt ook terug ziet in je leven, zal het beter landen. Het kind gaat ontdekken dat geloven niet een privéaangelegenheid is, maar meer inhoudt dan het hebben van standpunten of van de juiste overtuiging.
Geloven is niet de geestelijke dingen doen, maar de dingen geestelijk doen. Je kind ontdekt dat geloven te maken heeft met een Persoon, die op een liefdevolle en onvoorwaardelijke wijze betrokken wil zijn, in alle facetten van zijn leven. En dat deze ‘relatie’ een uitwerking mag krijgen in en rondom zijn leven.

Wat mij vooral boeit en in dit hoofdstuk centraal zal staan is het inprenten. In het verleden is dit ingevuld door de geloofswaarden er bij kinderen in te rammen. Maar inprenten betekent volgens mij iets heel anders. Inprenten heeft veel meer te maken met het plaatje of voorbeeld dat jij als ouder bent.
Jij mag 24 uur per dag 7 dagen in de week een plaatje, of ‘print’ zijn voor je kind. Natuurlijk mag je ‘zo af toe’ ook iets zeggen, maar dat zal dan wel overeen moeten komen met hoe jouw leven eruit ziet. Wat is daarvoor nodig? In ieder geval overtuiging en afstemming.


En heb je vragen mail me:
Bertreinds@meandmyhouse.nl Ben je nieuwsgierig bezoek de site
www.wehebbenallemaalwat.nl.
Wil je het boek kopen, dan kan via de site. En natuurlijk zou het prachtig zijn dat jij met een stel collega opvoeders een opvoedclubje begint. Mocht je meer over mijn werk willen weten bezoek dat de site van mijn praktijk:
www.meandmyhouse.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten